Disclaimer

De informatie verzonden met e-mailberichten van ABF is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. ABF staat niet in voor de inhoud, noch voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van een verzonden e-mailbericht.

Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder ABF goederen en diensten levert zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.