Privacy bepalingen

1.1

ABF zal uw bedrijfsgegevens verwerken en opnemen in één of meer bestanden. Deze bestanden zijn alleen voor ABF beschikbaar en zullen daarbuiten niet gebruikt worden.

1.2

Het doel van de verwerking van uw bedrijfsgegevens is het door ABF kunnen nakomen van de overeenkomst die ABF met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

1.3

De bedrijfsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult op de formulieren wanneer u een aanvraag doet voor een offerte of voor informatie.

1.4

Door het aangaan van een overeenkomst met ABF, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijk toestemming aan ABF voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

1.5

Indien u geen prijs stelt op het door of namens ABF doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan ABF kenbaar maken. ABF zal in alle aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. ABF zal deze verwerking van uw bedrijfsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw bedrijfsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statistisch onderzoek door of ten behoeve van ABF).

1.6

U kunt uw bedrijfsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan ABF te richten. ABF zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij ABF aanwezige bedrijfsgegevens. Indien u van mening bent dat uw bedrijfsgegevens verbeterd, aangevuld, gewijzigd, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan ABF kenbaar te maken, waarbij u aangeeft dat uw bedrijfsgegevens verbeterd, aangevuld, gewijzigd, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw bedrijfsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen en/of aanvullingen van uw bedrijfsgegevens aan. ABF zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij ABF hiertoe niet in staat is. In dat geval zal ABF uw bedrijfsgegevens uit de bestanden verwijderen.